Vi som arbetar här

Vi har öppet klockan 8-17. Om vi inte har möjlighet att svara lämna meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp samma dag eller nästföljande vardag.

Jessica Reich

BVC-sjuksköterska

Åsa Ignberg

BVC-sjuksköterska

Åsa Lindén

BVC-sjuksköterska

Maria Linder

BVC-sjuksköterska

Anna Strandberg

BVC-sjuksköterska
Enhetschef