Vi som arbetar här

Vi har öppet klockan 8-17. Om vi inte har möjlighet att svara lämna meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp samma dag eller nästföljande vardag.

Jessica Reich

BHV-sköterska

Åsa Ignberg

BHV-sköterska

Åsa Lindén

BHV-sköterska

Maria Linder

BHV-sköterska

Anna Strandberg

BHV-sköterska
Enhetschef