Vi som arbetar här

Om vi inte har möjlighet att svara lämna meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp samma dag eller nästföljande vardag.

Susanne Forsell

BHV-sköterska

Åsa von Brömssen

BHV-sköterska

Nina Rejdemyr

Enhetschef