Vi som arbetar här

Om vi inte kan svara just när du ringer kan du lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Vi ringer upp samma dag eller nästkommande vardag!

Karin Sjöberg

Barnsjuksköterska

Louise Simonsson

Barnsjuksköterska

Emelie Ring

Distriktssköterska

Carina Mooney

Barnsjuksköterska
enhetschef

Maria Jensen

Barnsjuksköterska
vikarie

Jenny Kihlbom

Distriktssköterska

Karina Barhag

Barnsjuksköterska

Anki Bursell

Undersköterska

Anna Ehrensvärd

Barnsjuksköterska
föräldraledig