Vi som arbetar här

Vi har telefontid klockan 8-17. Om vi inte har möjlighet att svara lämna meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp samma dag eller nästföljande vardag.

Elisabeth Huss

BVC-sjuksköterska

Hanna Arvidsson

BVC-sjuksköterska

Johanna Mellbom

BVC-sjuksköterska

Disa Dahlqvist

BVC-sjuksköterska

Anneli Pierrou

BVC-sjuksköterska

Nünübe Sener

BVC-sjuksköterska

Sara Dimfelt

BVC-sjuksköterska

Susanne Einarsson

BVC-sjuksköterska
Enhetschef