Skriv ut den här sidan

Skärholmen

Välkommen till Skärholmens BVC!

Vi finns i lokaler mitt i Skärholmens fina centrum och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Välkomna!

Hitta hit

Vi finns inne i Skärholmens centrum, på Storholmsgatan 27, 3 trappor, hiss finns.

Välkomna!

Föräldragrupper

Föräldragruppen är till för att alla nyblivna föräldrar ska ges möjlighet att i en grupp tillsammans med andra föräldrar få utbyta kunskaper och erfarenheter, samt lära känna andra föräldrar i närområdet. Du blir via din BVC-sjuksköterska tillfrågad och inbjuden till föräldragrupp.

Föräldragruppen träffas vid fyra tillfällen, cirka 1 timme per gång på BVC. Öppna förskolan och biblioteket deltar även vid våra föräldragrupper.

Vi bokar gärna tolk vid behov.

Alla är välkomna!

Babymassage

Vi erbjuder kurser i babymassage för nyblivna föräldrar och du blir tillfrågad av din BVC-sjuksköterska.

Babymassagegruppen träffas vid fyra-fem tillfällen, cirka 1,5 timme per gång på oss. 

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!