Skriv ut den här sidan

Spånga

Välkommen till Spånga Barnhälsovård! Trygga välmående barn – trygga föräldrar!

I barnhälsovården arbetar vi med förbyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling genom:

  • Ge stöd och råd i föräldraskapet
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • Att alla barn ska ha tillgång till barnhälsovård

Vi erbjuder

  • Ett första hembesök för nyfödd
  • Föräldragrupper
  • Utvecklingsbedömning
  • Hälsoundersökning som är utförd av läkare och sjuksköterskor
  • Vaccinationer enligt barnhälsovårdens program.

Välkomna!

Hitta hit

Vi finns på Spånga Stationsväg 55.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BHV-mottagning du har valt.

Vi ses, välkommen!

Senast ändrad: 2017-04-19