Skriv ut den här sidan

Barnhälsovårdens basprogram

 • 0-12 dagar: Hembesök av BVC-sjuksköterska
 • 4 veckor: Utvecklingsbedömning av sjuksköterska och läkare
 • 6-8 veckor: Föräldragrupper startar
 • 2 månader: Vaccination och utvecklingsbedömning av sjuksköterska
 • 3 månader: Vaccination
 • 5 månader: Vaccination
 • 6 månader: Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska och läkare
 • 8 månader: Utvecklingsbedömning och samtal om olycksfallsrisker
 • 10 månader: Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska 
 • 10-12 månader: Läkarbesök
 • 12 månader: Vaccination
 • 3 år: Språkbedömning och hälsosamtal
 • 4 år: Utvecklingsbedömning, syn- och hörselprövning, talscreening
 • 5-5½ år: Utvecklingsbedömning av sjuksköterska, synprövning, vaccin och sammanfattande samtal av BVC- tiden

Senast ändrad: 2017-07-14