Välkommen till barnhälsovården - friskvård för alla barn

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Barn som håller i skallra

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

Kvinna som ligger och vilar

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer på den sida som vi har sammanställt med information kring Covid-19.

Vattensäkerhet för barn och vuxna

Att vistas i och vid vatten är härligt, men det är viktigt att inte överskatta sin förmåga. På 1177 vårdguiden finns bra tips och råd om vattensäkerhet.

Skydda ditt barn mot solen

Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och blir lättare bränd i solen och behöver därför skyddas med kläder och solkräm. Barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus.

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.