Välkommen till barnhälsovården - friskvård för alla barn

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

Resa med barn

Att resa med små barn kan kräva lite extra förberedelser för att resan ska bli så säker och bekväm som möjligt. På 1177 vårdguiden finns bra tips och råd om saker att tänka på både före och under resan.

När amningen inte fungerar

Vid Rotebro barnavårdscentral (BVC) har man tillsammans med Akademiskt primärvårdcentrum på försök startat en Amningsmottagning. 

Tanken är att de som har behov av fördjupat stöd kring sin amning,  utöver det stöd man får inom BVC ska få hjälp. 

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.