BVC - för barnets bästa

Se filmen där föräldrar och barnsjuksköterskan berättar vad BVC erbjuder och hur de kan vara ett stöd för hela familjen.

Läs ditt barns journal via nätet

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns Journal via nätet fram till det att barnet fyller 13 år. Inloggning sker med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Du kommer att kunna läsa historisk data från och med 1 januari 2016.

När amningen inte fungerar

Vid Rotebro barnavårdscentral (BVC) har man tillsammans med Akademiskt primärvårdcentrum på försök startat en Amningsmottagning. 

Tanken är att de som har behov av fördjupat stöd kring sin amning,  utöver det stöd man får inom BVC ska få hjälp. 

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

Viktigt vid värmebölja

När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket vatten och att du skyddar dig från solen. Särskilt äldre, sjuka och barn kan behöva dricka även om de inte är törstiga och de behöver ofta extra skydd mot värmen. 

På 1177 Vårdguiden finns några enkla råd om hur du bäst tar hand om dig när solen gassar och temperaturen stiger.

Resa med barn

Att resa med små barn kan kräva lite extra förberedelser för att resan ska bli så säker och bekväm som möjligt. På 1177 vårdguiden finns bra tips och råd om saker att tänka på både före och under resan.

Skydda ditt barn mot solen

Barns hud är mycket känsligare än vuxnas och blir lättare bränd i solen och behöver därför skyddas med kläder och solkräm. Barn under ett år ska helst inte alls vara i direkt solljus.

Tänk på att det är fästingsäsong

Kolla igenom era barn varje dag! Barn över ett år kan vaccineras mot TBE på vårdcentral/ vaccinatonsmottagning.