Våra amningsmottagningar

Vi erbjuder dig som upplever problem kring amning professionell rådgivning och konkret hjälp. Vårt fokus är tidigt stöd vid amningskomplikationer.

Amningsmottagning på barnavårdscentralen

BVC har alltid arbetat med amningsfrågor men från och med 2020 har vi fått uppdraget att erbjuda kvalificerad amningsrådgivning som inte kräver sjukhusets kompetens och resurser. Därför öppnas amningsmottagningar runt om i Stockholm.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede om du upplever svårigheter kring amning. Vi erbjuder besök på mottagning då vi kan observera dig och ditt barn under amning. Som uppföljning räcker det sedan oftast med rådgivning över telefon eller ett videomöte.

Forskning visar att amning har fördelar för både barnets och kvinnans hälsa så vi vill uppmuntra dig till att ta kontakt med oss om du upplever problem. Det kan handla om sugsvårigheter hos barnet, smärta, sår, sviktande mjölkproduktion, infektion eller andra komplikationer.

Vi erbjuder läkarbedömning när situationen kräver det och kan även remittera dig vidare om vi bedömer att det behövs.

Om du som kvinna önskar det ser vi gärna att den icke födande föräldern involveras och är delaktig i rådgivningen kring amning.

Hjälpen finns nära

Under barnets första levnadsvecka ger förlossningsavdelningen och BB stöd till nyblivna föräldrar. Därefter kontaktar du i första hand din barnavårdscentral med frågor och stöd kring ditt nyfödda barn och amning. Om du behöver ytterligare stöd med amningen är du välkommen att kontakta oss på amningsmottagningarna för att få rådgivning och hjälp.

Om du som kvinna tidigare upplevt problematik kring amning och känner behov av extra stöd kan du kontakta oss redan under din graviditet för förberedande samtal.

Vi finns i anslutning till barnavårdscentraler. Här arbetar erfarna BVC-sjuksköterskor med kunskap, utbildning och intresse inom amning.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är kostnadsfritt för dig som patient.

Hitta en mottagning