Nacka Forum

Välkommen till barnavårdscentralen i Nacka Forum!

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

På BVC Nacka Forum arbetar vi med hälsovård för barn från det att de är nyfödda till skolstarten.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med vidareutbildning antingen inom barn- eller distriktssjukvård. Vår uppgift är att tillsammans med barnens föräldrar, arbeta för att främja barnens hälsa och utveckling.

Vi arbetar efter det basprogram som utvecklats av barnhälsovården. Vår förebyggande verksamhet innefattar bl.a vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram. Detta följer rekommendationer utgivna av Socialstyrelsen.

Här på barnavårdscentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård. Om ditt barn är sjukt ska du i första hand vända dig till den vårdcentral ni tillhör.

Vi försöker i möjligaste mån erbjuda alla familjer ett första hembesök när man kommer hem med sitt nyfödda barn. Vi erbjuder även alla föräldrar som får sitt första barn att delta i föräldragrupp som vi anordnar här på barnavårdscentralen. 

Ny i Nacka

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Telefonnummer
0739- 613 711

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Hitta hit

Vi finns på Nacka Forum, Forumvägen 14, plan 8.

Läs ditt barns journal via nätet

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns Journal via nätet fram till det att barnet fyller 13 år. Inloggning sker med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.