Älvsjö

Välkommen till Älvsjö barnavårdscentral!

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi arbetar enligt barnhälsovårdens riktlinjer. Vårt mål är, tillsammans med föräldrar, främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi erbjuder stöd, råd och erfaren kunskap vid

  • hembesök
  • besök enligt barnhälsovårdsprogram och dina behov
  • föräldragrupper, även för dig som är omföderska, på dagtid

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa våra sjuksköterskor på deras direktnummer. 

Hitta hit

Vi finns på Solberga Hagväg 5, 2 tr. Mitt i Älvsjö centrum, nära buss och pendeltåg.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.