Axelsberg

Välkommen till Axelsbergs barnavårdscentral!

Begränsningar för medföljande

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 har strängare riktlinjer utfärdats för barnhälsovårdens arbete. Inga syskon och endast en förälder eller vårdnadshavare per barn får komma till BVC. Visir kommer att bäras i patientnära arbete.

Vi arbetar för att ditt barns hälsa och utveckling skall bli så bra som möjligt. Vi arbetar även för att stärka dig i ditt föräldraskap. Detta gör vi genom våra kunskaper och erfarenheter om barn, familj och samhälle.

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Ny i Axelsberg

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Telefonnummer
08-123 478 41

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Hitta hit

Axelsbergs Torg 2, 129 38 Hägersten

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.