Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får du möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar och utbyta erfarenheter och kunskaper.

På grund av pandemin har vi inga föräldragrupper för tillfället.

Föräldragrupp när ni har fått ert första barn
Föräldragrupperna träffas vid fem tillfällen, cirka 1 timme per gång på BVC. Du blir inbjuden via din BVC-sjuksköterska.

Vi brukar prata om första tiden, små barns mat, infektioner, barnsäkerhet, sömn, det är ni föräldrar som tillsammans med oss bestämmer innehållet i föräldragruppen.

Föräldragrupp för flerbarnsföräldrar
Vi har en öppen grupp för flerbarnsföräldrar. Från januari 2020 träffas vi första torsdagen varje månad klockan 13.30-14.30 i grupprummet på Barnängens BVC .

Kom när det passar dig, ingen anmälan behövs.

Sommaruppehåll från midsommar. Vi startar upp igen första onsdagen i september.

Vi samarbetar regelbundet med:

  • Barnmorske­mottagningen
  • Barnpsykolog
  • Logoped
  • Ortoptist
  • Tandsköterskan
  • Tolk
  • Barnläkare
  • Öppen psykiatrin
  • Socialtjänsten