Bredäng/Sätra

Bredäng barnavårdscentral stängde 30 juni. Ni är välkomna att följa med oss till våra större barnavårdscentraler i Skärholmen eller Axelsberg.

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi vill fortsätta erbjuda er trygg och professionell barnhälsovård vill erbjuda er att följa med oss till våra större barnavårdscentraler i Skärholmen eller Axelsberg. Ni kan redan nu lista om ert barn.

Både Skärholmens barnavårdscentral och Axelbergs barnavårdscentral ligger på vårdcentraler. Här finns all kompetens kring barnet samlad. Det ger oss större möjligheter att erbjuda er barnhälsovård av högsta kvalitet, med specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Regelbundna hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar utifrån barnets behov ger både barnet och er trygghet.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.