Danderyd BVC Enebyberg

Du och ditt barn är välkommen till barnavårdscentralen i Enebyberg!

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Barnhälsovården erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som berör ditt barns hälsa.

Vi har ett basprogram med hälsokontroller, utvecklingsbedömningar och vaccinationer vid vissa åldrar. Utöver dessa kontakter kan du träffa din BVC sköterska så ofta du behöver på mottagningen.

Om ditt barn är sjukt kan vi ge råd på telefon, men vi har ingen läkare för sjuka barn, då får du vända dig till vårdcentral eller sjukhus. 

Hitta hit

Vi finns på Eneby Torg 17 nära Roslagsbanan!

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Läs ditt barns journal via nätet

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns Journal via nätet fram till det att barnet fyller 13 år. Inloggning sker med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.