Kontroller på BVC

Barnhälsovårdens mål är att tillsammans med föräldrarna främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

På barnavårdscentralen kommer du att träffa:

BVC-sjuksköterska
Du kommer att ha regelbunden kontakt med din BVC-sjuksköterska. Hon följer ditt barns utveckling, vaccinerar och ger dig hjälp i frågor som rör barnets hälsa och i att vara förälder.

Läkare
En läkare hälsoundersöker ditt barn vid olika åldrar.

Andra föräldrar
Genom att delta i föräldragrupp får du möjlighet att lära känna andra föräldrar och utbyta erfarenheter samt öka dina kunskaper om barns utveckling och behov.

Vi på på BVC samarbetar med Enebybergs vårdcentral.