Tidsschema kontroller

Här ser du ett lämpligt tidsschema för de olika hälsokontroller, utvecklingsbedömningar och vaccinationer som görs på barnavårdscentralen under ditt barns förskoleår.

0-2 veckor
Inskrivning av BVC-sjuksköterska + start av D-vitamin vid 1 veckas ålder.

4-6 veckor
Utvecklingsbedömning, läkare.

6-8 veckor
Hälsokontroll och bedömning av barnets utveckling görs av BVC-sjuksköterska. Rotavirusvaccin.

3 månader
Vaccination 1: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, Rotavirus, BVC-sjuksköterska.

5 månader
Vaccination 2: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, Rotavirus, BVC-sjuksköterska.

6 månader
Hälsokontroll och bedömning av barnets utveckling görs av läkare och BVC-sjuksköterska.

7½-8 månader
Utvecklingsbedömning, BVC-sjuksköterska.

10 månader
Hälsokontroll och bedömning av barnets utveckling görs av läkare och BVC-sjuksköterska.

12 månader
Vaccination 3: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Haemophilus, Hepatit-B, Pneumokocker, BVC-sjuksköterska.

18 månader*
Bedömning av barnets utveckling och vaccination Mässling, Påssjuka och Röda hund (MPR) av BVC-sjuksköterska.

3 år
Bedömning av barnets utveckling görs av BVC-sjuksköterska.

4 år*
Bedömning av barnets utveckling med syn- och hörselkontroll av BVC-sjuksköterska.

5 år
Vaccination 4: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio och synkontroll av BVC-sjuksköterska.

* = De här kontrollerna kan bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster.