Essinge

På Essinge BVC erbjuder vi hälsoundersökningar och vaccinationer av barn ända till förskoleåldern.

I Stockholm har du möjlighet att själv välja vilken barnavårdscentral (BVC) du ska gå till. Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer av barn ända till förskoleåldern. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling.

Vårt mål är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling samt ge råd och stöd i föräldraskapet. Vi erbjuder hembesök och föräldragrupper och vi samarbetar även med andra instanser så som barnpsykolog, barnläkare, kommunen med flera.

Allt för barnets bästa!

När ditt barn är sjukt och du behöver råd kan du kontakta oss på BVC, 1177.se eller boka tid på Essinge vårdcentral. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Öppettider

Vi har bokningsbara tider 8-16 alla vardagar

Vår besöksadress är:
Primusgatan 112, 1 trappa
112 67 Stockholm

Endast en medföljande!

Folkhälsomyndigheten har angett att risken för spridning av det nya coronaviruset är mycket hög. Därför ska så få personer som möjligt vistas i väntrummet. 

För barn får bara 1 förälder eller annan vårdnadshavare följa med. 

Tack för din förståelse.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.