Flemingsberg

Välkomna till Flemingsbergs BVC!

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Om ditt barn är sjuk

Om ditt barn är sjukt får du gärna ringa till oss för att få råd men det sjuka barnet får inte besöka barnavårdcentralen. Vänd dig istället till din vårdcentral eller sjukhus.

Kontakta oss

Vi har telefontid måndag-fredag 10-10.45.

Mikaela Nordberg

Nyfödd eller nyinflyttad

Hit kan du som är nyinflyttad eller har en nyfödd bebis ringa för att lämna information. Vi ringer upp dig nästkommande vardag. 

Hitta hit

Vi finns på Röntgenvägen 3,  plan 7, 141 52 Huddinge. Samma lokal som vårdcentralen.