Gröndal

Välkommen till Gröndals barnavårdscentral!

Vi erbjuder kostnadsfri kvalificerad barnhälsovård till alla barn 0-6 år.

Vi arbetar för att ditt barns hälsa och utveckling skall bli så bra som möjligt, samt för att stärka dig i ditt föräldraskap. Detta gör vi genom våra kunskaper och erfarenheter om barn, familj och samhälle.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  •  ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Ditt barn erbjuds också vaccinationer enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram.

Drop-in

Välkommen på drop-in på vår öppna mottagning - torsdagar 10-11.

Hitta hit

Lövholmsvägen 33, Gröndal
117 65 Stockholm 

När ditt barn är sjukt

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen (BVC) när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss som vi vill utsätta för så lite som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.