Jordbro

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Brandbergens, Handens, Jordbros och Vendelsös barnavårdscentraler har gått ihop. En större barnavårdscentral ger oss möjlighet att samla all kompetens kring barnet och erbjuda er barnhälsovård av högsta kvalitet.

Välkommen till våra nya lokaler på Rudsjöterrassen 1, plan 8. Alldeles intill pendelstågsstationen i Handen.

Haninge BVC