Rosenborg

Barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsovård och vaccinationer till förskolebarn 0-6 år. 

OBS! Begränsningar för medföljande

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med, inga syskon. Vid sjukdomssymtom ska ni stanna hemma. BesRestriktionerna gäller till vidare.

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart.

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller hos sjuksköterska och läkare för att följa hur barnet växer och utvecklas.
  • Ett första hembesök till nyfödda.
  • Vaccinationer enl. barnhälsovårdens program.
  • Råd och stöd i föräldrarskapet.
  • Hälsosamtal kring tex sömn och kost eller annat.

Kontakta oss

Telefontid

Måndag-fredag 11.30-12
Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvaren.

  • Karin: 08-123 394 65
  • Jaana: 08-123 394 66
  • Helene: 08-123 394 67
  • Karin: 08-123 394 68

Öppettider

Måndag-fredag 8-17
Ibland är vi tyvärr inte på plats, utan kan vara på hembesök.

Drop-in

Torsdag 13-14
Övriga tider är tidsbokade.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.