Salem

Välkommen till Salems familjecentral och barnavårdscentral

Inställd drop-in

Vi stänger vår drop-in-mottagning tills vidare.

Har du ett nyfött barn eller är nyinflyttad och vill skriva in ditt barn? Kontakta oss för att boka tid. Vi erbjuder hembesök till alla familjer med nyfött barn.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Familjecentral

Salems familjecentral är ett samarbete mellan kommunens öppna förskola och landstingets barnhälsovård samt mödravården och socialförvaltningens förebyggande arbete för barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år.

Syftet är att genom ökad samverkan öka kvaliteten i verksamheterna och därmed öka stödet till föräldrarna. Syftet är också att skapa en mötesplats där föräldrar ges möjlighet att bygga nätverk och där frågeställningar om föräldrarollen, relationer, barns utveckling och uppfostran kan fångas upp.

Hitta hit

Vi finns centralt i Salems centrum, Säbytorgsvägen 6, ingång från Säbytorget (baksidan från vårdcentralens ingång).

Postadress: Säbytorgsvägen 6, 144 42 Rönninge

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.