Sigtuna

Välkommen till barnavårdscentralen i Sigtuna läkarhus.

Information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi välkomnar dina barn och dig som förälder eller anhörig att besöka oss.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Kontakta oss

Anna Heinerwall Clerborn

Distriktssköterska BVC

Tiina Kippola

Distriktssköterska BVC

Hitta hit

Du hittar oss på Stora Gatan 56 B, 193 30 Sigtuna.

Kollektivtrafik
Med buss åker du till Sigtuna busstation. Närmaste hållplats är Klockbacken Sigtuna.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.