Skärholmen

Välkommen till Skärholmens barnavårdscentral!

Vi finns i lokaler mitt i Skärholmens fina centrum och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Utökat hembesöksprogram

Vi arbetar med det utökade hembesöksprogrammet. Alla föräldrar som får sitt första barn erbjuds sex hembesök tillsammans med en föräldrarådgivare från det att barnet är nyfött till 15 månaders ålder.

Ny i Skärholmen

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Hitta hit

Vi finns inne i Skärholmens centrum, på Storholmsgatan 27, 3 trappor, hiss finns.

Postadress: Storholmsgatan 27, 127 48 Skärholmen

Föräldragrupper

Våra föräldragrupper är på grund av den pågående pandemin inställda tills vidare.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.

Vi samarbetar med