Inför ditt besök

Lite praktisk information inför ditt besök på BVC-mottagningen.

Bokad tid

När du/ni kommer till barnavårdcentralen på din bokade tid vänligen sitt ned i väntrummet så hämtar vi er där.

Drop-in

När du kommer på drop-in lägger du barnets hälsokort i plastfacket i väntrummet med din sjuksköterskas namn för turordning.

Avgifter

Alla kontakter med Solna BVC är avgiftsfria. 

Det är bra om du alltid tar med barnets hälsokort vid besöken på barnavårdscentralen.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.