Inför ditt besök

Lite praktisk information inför ditt besök på BVC-mottagningen.

Bokad tid

När du/ni kommer till barnavårdcentralen på din bokade tid vänligen sitt ned i väntrummet så hämtar vi er där.

Drop-in

Vår drop-in är inställd tills vidare.

Avgifter

Alla kontakter med Solna BVC är avgiftsfria. 

Det är bra om du alltid tar med barnets hälsokort vid besöken på barnavårdscentralen.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.