Spånga Tensta

Välkomna till Spånga Tensta barnhälsovård!

Viktigt inför besök

För närvarande får endast en förälder/vårdnadshavare följa med barnet på besök till barnavårdscentralen.

Tillsammans med er föräldrar arbetar vi med förbyggande hälsovård. Vi följer barnets utveckling från födelse till skolstart och ger er stöd och råd i föräldraskapet.

Vi arbetar med att tidigt upptäcka och förebygga eventuell fysisk eller psykisk ohälsa. Målet med barnhälsovården är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi erbjuder:

  • Ett första hembesök hos nyfödda
  • Löpande hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar
  • Föräldragrupper
  • Vaccinationer enligt barnhälsovårdens program

Ny i Spånga/Tensta

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Telefonnummer
070-165 54 39

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Drop-in

Vi har öppen mottagning måndagar 10-11.30

Övriga tider krävs tidsbokning.

Hitta hit

Solhems Hagväg 10 ,163 56 Spånga.

Vi finns i familjecentralen som är en samlad mötesplats för föräldrar och barn i Spånga och Tensta. Förutom barnhälsovård finns här också barnmorskemottagning, öppna förskolan och familjerådgivning. Ni hittar oss vid Spånga idrottsplats.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.