Stureplan

Välkommen till Stureplans barnavårdscentral!

Begränsningar för medföljande

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med, inga syskon. Restriktionerna gäller till vidare.

Vårt mål är enkelt, vi arbetar för att ditt barns hälsa och utveckling skall bli så bra som möjligt. Vi arbetar även för att stärka dig i ditt föräldraskap. Detta gör vi genom våra kunskaper och erfarenheter om barn, familj och samhälle. 

Vi har ett mycket nära samarbete med Stureplans Barnläkarmottagning som ligger vägg i vägg med oss.

Vi finns i trivsamma lokaler och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare.
Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

 • ge stöd och råd i föräldraskapet
 • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
 • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
 • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Föräldragrupp

Ni är varmt välkomna att delta i en föräldragrupp under det första året. Ämnen som tas upp är bland annat:

 • Mat
 • Sömn
 • Hur du som förälder går till väga när ditt barn skall börja med mat
 • Hur du som förälder kan förebygga olycksfall
 • Tandhygien, en tandhygienist kommer och informerar om tänderna
 • Infektioner hos barn
 • Hur du som förälder kan göra med gränssättningar och relationer

Om du önskar ordnar vi även besök på bibliotek och öppna förskolan.

Nyinflyttad

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök. Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Telefonnummer
08-123 389 90

Du som redan är listad hos oss kan kontakta din BVC-sköterska dennes direktnummer.

Hitta hit

Stureplans BVC ligger på Riddargatan 1, ett stenkast från Stureplan, några minuter från Östermalmstorgs T-banestation.

Postadress: Riddargatan 1, 114 35 Stockholm

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.