Tallhöjden

Barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsovård och vaccinationer till förskolebarn 0-6 år. 

OBS! Begränsningar för medföljande

Nu när covid-19 ökar önskar vi att enbart en vårdnadshavare följer med vid besöket. Syskon får ej följa med. Vid minsta sjukdomssymtom ska ni lämna återbud och stanna hemma. Restriktionerna gäller till vidare.

Rosenborgs bvc flyttar och byter namn

Måndag 5 oktober flyttade Rosenborgs barnavårdscentral till Tallhöjdens vårdcentral på Tallhöjdsvägen 3.

Samtidigt bytte vi namn till Tallhöjdens barnavårdscentral.

Information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart.

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller hos sjuksköterska och läkare för att följa hur barnet växer och utvecklas.
  • Ett första hembesök till nyfödda.
  • Vaccinationer enl. barnhälsovårdens program.
  • Råd och stöd i föräldrarskapet.
  • Hälsosamtal kring tex sömn och kost eller annat.

Kontakta oss

Telefontid

Måndag-fredag 11.30-12
Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvaren.

  • Karin Hillered: 08-123 394 65
  • Jaana Vestin: 08-123 394 66
  • Helene Karlqvist  08-123 394 67
  • Karin Högelin: 08-123 394 68

Öppettider

Måndag-fredag 8-17
Ibland är vi tyvärr inte på plats, utan kan vara på hembesök.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.