Trångsund

Välkommen till barnavårdscentralen i Trångsund!

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Välkomna!

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare.

Camilla Andersson

Barnsjuksköterska

Lena Eriksson

Barnsjuksköterska

Hitta hit

Vi finns på Trångsundstorget 9, 142 60 Trångsund.
Egen ingång från torget i samma hus som vårdcentralen.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.