Tullinge barnavårdscentral

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Begränsningar för medföljande

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. För barn får endast en förälder eller annan vårdnadshavare följa med, inga syskon. Restriktionerna gäller till vidare.

Information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Du som är förälder kan kontakta oss, boka besökstider samt telefontider via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att ringa våra sjuksköterskor på deras direktnummer. 

Hitta hit

Vi finns på Kvällsvägen 1 i Tullinge. Ni hittar oss i samma byggnad som vårdcentralen men vår ingång ligger i hörnet på den stora tegelbyggnaden riktad mot pendeltågstationen.

Vi delar vår entré med bland annat folktandvården och mödravården.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än förälder/ vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av förälder/ vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.