Valsta

Välkommen till Valsta familjecentral och barnavårdscentral.

Med anledning av covid-19

- Undvik att ta med syskon vid besöket
- Det är viktigt att alla som kommer till BVC är helt symtomfria 
- Besök kan ombokas till videomöte, ring oss så hjälper vi till med detta

- Avoid bringing siblings to the appointments
- It's important that everyone that comes to BVC is without symtoms 
- Visits can be rescheduled to video appointments, call us so we can assist you with this

Vi på Valsta BVC erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Du är välkommen med ditt barn för hälsoundersökningar, tillväxtmätning, vaccinationer, föräldrastöd/rådgivning och föräldragrupp i enlighet med Barnhälsovårdsprogrammet. Vi erbjuder också hembesök till alla nyfödda. Vi finns i trivsamma lokaler centralt i Valsta centrum.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Vad är en familjecentral

Valsta BVC utgör en familjecentral tillsammans med Märsta barnmorskemottagning, Öppna förskolan och Sigtuna socialtjänst. En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är hälsofrämjande, till för alla, tidigt förebyggande och stödjande. Detta innebär ett nära samarbete mellan kommun och region för att kunna ge stöd på bästa sätt genom flera olika professioner. Uppdraget för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • finnas tillgänglig som nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service

Kontakt

Vi har ingen drop-in, utan endast tidsbokade besök. 

Telefonnummer
Annette 08-123 452 17
Carrie 08-123 452 22
Anna 08-123 452 16

Telefontid
Helgfria vardag 10-10.30
Övrig tid går det att lämna meddelande. 

Hitta hit

Vi finns på Hammargatan 6, 195 53 Märsta.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.