Föräldragrupp

Föräldragruppen är till för att alla nyblivna föräldrar ska ges möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utbyta kunskaper och erfarenheter, samt lära känna andra föräldrar i närområdet.

Det är ni föräldrar som tillsammans med oss bestämmer innehållet i föräldragruppen.

Du blir via din BVC-sjuksköterska tillfrågad och inbjuden till föräldragrupp. Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen, cirka 1 timme per gång. Om gruppen önskar följer vi gärna med till öppna förskolan eller biblioteket.

Vi har även särskilda grupper för bland annat föräldrar från andra kulturer med tolk, unga föräldrar, tvillingföräldrar, pappagrupper och regnbågsgrupper.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.