Skriv ut den här sidan

Om oss

Stockholms läns landstings barnavårdscentraler finns i alla kommuner i Stockholm. Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Inom SLSO erbjuder vi dig en så kallad sammanhållen vårdkedja. Det betyder att du har tillgång till våra samarbeten med exempelvis läkare, psykologer, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och logopeder.

Vi har öppet alla vardagar året om. Kom förbi på drop-in eller ring oss för rådgivning eller tidsbokning. 

Föräldragrupp

Våra populära föräldragrupper är till för dig och din partner/stödperson. Under träffarna får ni möjlighet att knyta värdefulla kontakter och utbyta tankar och funderingar om föräldraskap med stöd från en barnsjuksköterska.

Barnhälsovård på alla språk

Oavsett om ditt modersmål är svenska, arabiska, tegrinska, mandarin eller något annat språk har du rätt att få information på ditt språk. Vi ordnar personlig tolk till besöken hos barnsjuksköterskan.

Alla är välkomna

Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund. 

Vår värdegrund

  • Patientens fokus
  • Allas lika värde
  • Arbetsglädje